Baula, CDIAP de l’Hospitalet, és un recurs públic orientat a la prevenció, detecció precoç i atenció dels infants que presenten disarmonies, dèficits o trastorns en el seu desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-ho.


El CDIAP atén als infants d’edats compreses entre el naixament i els sis anys, i les seves famílies, de la ciutat de l’Hospitalet.


El CDIAP de l’Hospitalet, és un centre concertat i forma part de la Xarxa Pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).Centre sud


Avinguda del Carrilet, 137

08902  L'Hospitalet de Llobregat

Tel: 93 296 47 52


Àmbit territorial: barris Centre, Sant Josep del districte I, barri la Torrassa del districte II, districte III i VI de l'Hospitalet de Llobregat.Centre nord


Avinguda de Ramon Solanich i Riera, 14

08906 L’Hospitalet de Llobregat

Tel: 93 437 38 61


Àmbit territorial: barri Sant Feliu del districte I, Collblanc del districte II, districte IV i districte V, de l'Hospitalet de Llobregat.

Intranet Baula   |   BD UCCAPWeb en construcció